Công Ty TNHH Kỹ Thuật Thịnh An

Bình chữa cháy bột tự động Buran 15

Buran 15 là bộ phận chính của hệ thống chữa cháy lắp đặt trong công nghiệp, kho lưu trữ kho gia đình và các loại phòng khác. Buran 15 có sẵn model chống nổ cho phương tiện vận tải.

Giá : Liên Hệ

Buran 15 là bộ phận chính của hệ thống chữa cháy lắp đặt trong công nghiệp, kho lưu trữ kho gia đình và các loại phòng khác. Buran 15 có sẵn model chống nổ cho phương tiện vận tải.