Công Ty TNHH Kỹ Thuật Thịnh An

Bình chữa cháy bột tự động Buran 2.0

Buran 2.0 được sử dụng trong hệ thống tự động và tự điều khiển, trong công nghiệp, kho bãi, trong các hộ gia đình, thang cáp điện, cũng như trong các khoang máy móc của phương tiện vận tải (xe lửa, tàu điện ngầm, xe hơi,...)

Giá : Liên Hệ

Buran 2.0 được sử dụng trong hệ thống tự động và tự điều khiển, trong công nghiệp, kho bãi, trong các hộ gia đình, thang cáp điện, cũng như trong các khoang máy móc của phương tiện vận tải (xe lửa, tàu điện ngầm, xe hơi,...)