Công Ty TNHH Kỹ Thuật Thịnh An

Bình chữa cháy bột tự động Buran 7

Buran 7 được xem là thành phần chính của hệ thống chữa cháy. Nó được sử dụng để chữa cháy ở các phòng, kho bãi khác nhau như: phòng làm việc, cửa hàng, nhà ở, công trình xây dựng trong công nghiệp,...

 

Buran 7STT là model sản xuất để chữa cháy trên phương tiện vận tải...

Giá : Liên Hệ

Buran 7 được xem là thành phần chính của hệ thống chữa cháy. Nó được sử dụng để chữa cháy ở các phòng, kho bãi khác nhau như: phòng làm việc, cửa hàng, nhà ở, công trình xây dựng trong công nghiệp,...