Công Ty TNHH Kỹ Thuật Thịnh An

Bình chữa cháy bột tự động Buran 8Ex

Buran 8Ex là Model chống nổ sản xuất cho bảo vệ trên phương tiện vận tải. Chuẩn chống nổ: PB Exsia IX/1 Exsia II C 110°c

Giá : Liên Hệ

Buran 8Ex là Model chống nổ sản xuất cho bảo vệ trên phương tiện vận tải. Chuẩn chống nổ: PB Exsia IX/1 Exsia II C 110°c