Công Ty TNHH Kỹ Thuật Thịnh An

Đầu báo kết hợp khói và nhiệt

FD7160 Đầu báo kết hợp khói và nhiệt
Thiết bị báo cháy cung cấp cảnh báo đáng tin cậy về tình trạng cháy đáp ứng với nồng độ khói cố định đạt ngưỡng hoặc tỷ lệ tăng nhiệt độ hoặc ngưỡng nhiệt độ cố định được phát hiện trong khu vực được bảo vệ.
Nó kết hợp những ưu điểm của đầu báo nhiệt gia tăng FD7120 và đầu báo khói FD7130 và là một lựa chọn hấp dẫn do giảm chi phí cho việc cung cấp và lắp đặt.
Nhiệt độ (A1R, A2R hoặc BR) và độ nhạy khói (thấp, trung bình hoặc cao) được lập trình bằng trung tâm báo cháy IFS7002 và chúng phù hợp với tiêu chuẩn Châu Âu EN54-5 và EN54-7.

Giá : Liên Hệ

FD7160 Đầu báo kết hợp khói và nhiệt
Thiết bị báo cháy cung cấp cảnh báo đáng tin cậy về tình trạng cháy đáp ứng với nồng độ khói cố định đạt ngưỡng hoặc tỷ lệ tăng nhiệt độ hoặc ngưỡng nhiệt độ cố định được phát hiện trong khu vực được bảo vệ.
Nó kết hợp những ưu điểm của đầu báo nhiệt gia tăng FD7120 và đầu báo khói FD7130 và là một lựa chọn hấp dẫn do giảm chi phí cho việc cung cấp và lắp đặt.
Nhiệt độ (A1R, A2R hoặc BR) và độ nhạy khói (thấp, trung bình hoặc cao) được lập trình bằng trung tâm báo cháy IFS7002 và chúng phù hợp với tiêu chuẩn Châu Âu EN54-5 và EN54-7.


Technical data

Operation Distraction of light, (The Tindal effect) microprocessor controlled, fixed temperature threshold dependable
Supply voltage (15-30)VDC
Terminals For wires with cross section (0.8-2.5)mm2
Degree of protection IP 43
Operation temperature Minus 10oC to 55oC
Relative humidity (93±3) % at 40oC
Sensitivity In accordance with EN54-7 and EN54-5, class A1R, A2R or BR
Mounting Using base type 7100
Dimensions (base included) Ø100, h 52 mm
Casing material ABS plastics, white
Weight (base included) 0.100 kg
Protected area Circle with diameter 10m, h 8m