Công Ty TNHH Kỹ Thuật Thịnh An

Đầu báo khói

FD8030 Đầu báo khói quang
Thiết bị báo cháy cung cấp cảnh báo sớm đáng tin cậy về tình trạng cháy khi nồng độ khói đạt ngưỡng cố định được phát hiện trong khu vực được bảo vệ.
Độ nhạy khói được cài sẵn theo tiêu chuẩn Châu Âu EN54-7. FD8030 hoạt động với một thuật toán được cải tiến để tự bù lại ô nhiễm buồng quang, báo hiệu sự cần thiết phải quét bụi trong buồng. Nó được thực hiện nhanh chóng do tháo dỡ và lắp ráp dễ dàng phần thân.

Giá : Liên Hệ

FD8030 Đầu báo khói quang
Thiết bị báo cháy cung cấp cảnh báo sớm đáng tin cậy về tình trạng cháy khi nồng độ khói đạt ngưỡng cố định được phát hiện trong khu vực được bảo vệ.
Độ nhạy khói được cài sẵn theo tiêu chuẩn Châu Âu EN54-7. FD8030 hoạt động với một thuật toán được cải tiến để tự bù lại ô nhiễm buồng quang, báo hiệu sự cần thiết phải quét bụi trong buồng. Nó được thực hiện nhanh chóng do tháo dỡ và lắp ráp dễ dàng phần thân.

Technical data

Supply voltage (10-30)VDC
Duty mode current 120 μA
Fire condition current  
- with base type 8000 or 8000D (8-25) mA
- with base type 8000R, 8000DR (18-55) mA
Terminals For wires with cross section (0.8-2.5)mm2
Degree of protection IP 43
Operation temperature Minus 10oC to 55oC
Relative humidity (93±3) % at 40oC
Sensitivity In accordance with EN54-7
Mounting Using bases of series 8000
Dimensions (base included) Ø100, h 47 mm
Casing material ABS plastics, white
Weight (base included) 0.100 kg
Protected area Circle with diameter 15m, h 11m