Công Ty TNHH Kỹ Thuật Thịnh An

Đầu báo nhiệt cố định

Thiết bị báo cháy cung cấp cảnh báo sớm đáng tin cậy về tình trạng cháy khi nhiệt độ môi trường xung quanh đạt ngưỡng nhiệt độ cố định.
Nó có sẵn trong hai phiên bản (A2S hoặc BS) phụ thuộc vào ngưỡng nhiệt độ theo tiêu chuẩn Châu Âu EN54-5.
Thiết bị báo cháy thích hợp cho các khu vực có nhiệt độ môi trường bình thường hoặc cao, có thể thay đổi đột ngột.

Giá : Liên Hệ

Thiết bị báo cháy cung cấp cảnh báo sớm đáng tin cậy về tình trạng cháy khi nhiệt độ môi trường xung quanh đạt ngưỡng nhiệt độ cố định.
Nó có sẵn trong hai phiên bản (A2S hoặc BS) phụ thuộc vào ngưỡng nhiệt độ theo tiêu chuẩn Châu Âu EN54-5.
Thiết bị báo cháy thích hợp cho các khu vực có nhiệt độ môi trường bình thường hoặc cao, có thể thay đổi đột ngột.


Technical data

Supply voltage (10-30)VDC
Duty mode current 55 μA
Fire condition current  
- with base type 8000 or 8000D (8-25) mA
- with base type 8000R, 8000DR (18-55) mA
Terminals For wires with cross section (0.8-2.5)mm2
Degree of protection IP 43
Operation temperature Minus 10oC to 55oC
Relative humidity (93±3) % at 40oC
Sensitivity In accordance with EN54-5, class A2S or BS
Mounting Using bases of series 8000
Dimensions (base included) Ø100, h 47 mm
Casing material ABS plastics, white
Weight (base included) 0.100 kg
Protected area Circle with diameter 10m, h 8m

Sản phẩm liên quan