Công Ty TNHH Kỹ Thuật Thịnh An

Đầu báo nhiệt cố định

FD7110 Đầu báo nhiệt cố định
Thiết bị báo cháy cung cấp cảnh báo đáng tin cậy về tình trạng cháy khi nhiệt độ môi trường xung quanh đạt ngưỡng cố định.
Lớp nhiệt độ (A1S, A2S hoặc BS) phù hợp với tiêu chuẩn Châu Âu EN54-5 và có thể lập trình bằng trung tâm báo cháy IFS7002. Thiết bị báo cháy thích hợp cho các khu vực có nhiệt độ bình thường và cao, có thể thay đổi đột ngột.

Giá : Liên Hệ

FD7110 Đầu báo nhiệt cố định
Thiết bị báo cháy cung cấp cảnh báo đáng tin cậy về tình trạng cháy khi nhiệt độ môi trường xung quanh đạt ngưỡng cố định.
Lớp nhiệt độ (A1S, A2S hoặc BS) phù hợp với tiêu chuẩn Châu Âu EN54-5 và có thể lập trình bằng trung tâm báo cháy IFS7002. Thiết bị báo cháy thích hợp cho các khu vực có nhiệt độ bình thường và cao, có thể thay đổi đột ngột.


Technical data

Operation Microprocessor controlled, fixed temperature threshold dependable
Supply voltage (15-30)VDC
Terminals For wires with cross section (0.8-2.5)mm2
Degree of protection IP 43
Operation temperature Minus 10oC to 55oC
Relative humidity (93±3) % at 40oC
Sensitivity In accordance with EN54-5, class A1S, A2S or BS
Mounting Using base type 7100
Dimensions (base included) Ø100, h 47 mm
Casing material ABS plastics, white
Weight (base included) 0.100 kg
Protected area Circle with diameter 10m, h 8m