Công Ty TNHH Kỹ Thuật Thịnh An

Đầu báo nhiệt gia tăng

FD8020 đầu báo nhiệt gia tăng
Thiết bị báo cháy cung cấp cảnh báo sớm đáng tin cậy về tình trạng cháy khi đạt được tốc độ tăng nhiệt độ hoặc ngưỡng nhiệt độ cố định trong khu vực được bảo vệ.
Nó có sẵn trong hai phiên bản (A2R hoặc BR) phụ thuộc vào ngưỡng nhiệt độ theo tiêu chuẩn Châu Âu EN54-5. Đầu báo nhiệt gia tăng thích hợp cho các khu vực có nhiệt độ môi trường xung quanh bình thường mà không có sự thay đổi đột ngột.

Giá : Liên Hệ

FD8020 đầu báo nhiệt gia tăng
Thiết bị báo cháy cung cấp cảnh báo sớm đáng tin cậy về tình trạng cháy khi đạt được tốc độ tăng nhiệt độ hoặc ngưỡng nhiệt độ cố định trong khu vực được bảo vệ.
Nó có sẵn trong hai phiên bản (A2R hoặc BR) phụ thuộc vào ngưỡng nhiệt độ theo tiêu chuẩn Châu Âu EN54-5. Đầu báo nhiệt gia tăng thích hợp cho các khu vực có nhiệt độ môi trường xung quanh bình thường mà không có sự thay đổi đột ngột.


Technical data

Supply voltage (10-30)VDC
Duty mode current 55 μA
Fire condition current  
- with base type 8000 or 8000D (8-25) mA
- with base type 8000R, 8000DR (18-55) mA
Terminals For wires with cross section (0.8-2.5)mm2
Degree of protection IP 43
Operation temperature Minus 10oC to 55oC
Relative humidity (93±3) % at 40oC
Sensitivity In accordance with EN54-5, class A2R or BR
Mounting Using bases of series 8000
Dimensions (base included) Ø100, h 47 mm
Casing material ABS plastics, white
Weight (base included) 0.100 kg
Protected area Circle with diameter 10m, h 8m

Sản phẩm liên quan