Công Ty TNHH Kỹ Thuật Thịnh An

Đầu báo nhiệt gia tăng

FD7120 Đầu báo nhiệt gia tăng
Thiết bị báo cháy cung cấp cảnh báo sớm đáng tin cậy về tình trạng cháy khi đạt được tốc độ tăng nhiệt độ hoặc ngưỡng nhiệt độ cố định trong khu vực được bảo vệ. Cấp độ nhiệt độ (A1R, A2R hoặc BR) tuân thủ Tiêu chuẩn Châu Âu EN54-5 và có thể lập trình bằng trung tâm báo cháy IFS7002. Thiết bị báo cháy thích hợp cho các cơ sở có nhiệt độ môi trường xung quanh bình thường mà không có sự thay đổi đột ngột.

Giá : Liên Hệ

FD7120 Đầu báo nhiệt gia tăng
Thiết bị báo cháy cung cấp cảnh báo sớm đáng tin cậy về tình trạng cháy khi đạt được tốc độ tăng nhiệt độ hoặc ngưỡng nhiệt độ cố định trong khu vực được bảo vệ. Cấp độ nhiệt độ (A1R, A2R hoặc BR) tuân thủ Tiêu chuẩn Châu Âu EN54-5 và có thể lập trình bằng trung tâm báo cháy IFS7002. Thiết bị báo cháy thích hợp cho các cơ sở có nhiệt độ môi trường xung quanh bình thường mà không có sự thay đổi đột ngột.


Technical data

Operation Microprocessor controlled, fixed temperature threshold dependable
Supply voltage (15-30)VDC
Terminals For wires with cross section (0.8-2.5)mm2
Degree of protection IP 43
Operation temperature Minus 10oC to 55oC
Relative humidity (93±3) % at 40oC
Sensitivity In accordance with EN54-5, class A1R, A2R or BR
Mounting Using base type 7100
Dimensions (base included) Ø100, h 47 mm
Casing material ABS plastics, white
Weight (base included) 0.100 kg
Protected area Circle with diameter 10m, h 8m