Công Ty TNHH Kỹ Thuật Thịnh An

Modul điều khiển 1 ngõ ra relay

Mô đun đầu ra được thực hiện để điều khiển các thiết bị bên ngoài cho Hệ thống báo cháy IFS 7000 thông qua tiếp điểm rơle. Kiểu tiếp xúc thường mở hoặc thường đóng được chọn bởi nút gạt.
Hai bộ phận cách ly được lắp sẵn được cung cấp để bảo vệ ngắn mạch - một trong tín hiệu loop và một trong nguồn của loop. Cả hai chỉ số LED cung cấp thông tin cho tình trạng hiện tại.

Giá : Liên Hệ

Mô đun đầu ra được thực hiện để điều khiển các thiết bị bên ngoài cho Hệ thống báo cháy IFS 7000 thông qua tiếp điểm rơle. Kiểu tiếp xúc thường mở hoặc thường đóng được chọn bởi nút gạt.
Hai bộ phận cách ly được lắp sẵn được cung cấp để bảo vệ ngắn mạch - một trong tín hiệu loop và một trong nguồn của loop. Cả hai chỉ số LED cung cấp thông tin cho tình trạng hiện tại.


Technical data

Supply voltage:
   - Signal loop
   - Power loop
Current consumption in Duty mode:
   - Signal loop
   - Power loop
Current consumption in Activated output:
   - Signal loop
   - Power loop
Relay output:
   - Type
   - Electrical parameters
Constant current supply output:
   - Voltage
   - Maximum current
Operational temperature range
Relative humidity resistance (no condensation)
Dimensions
Weight 
 
(15-30)V DC
(12-30)V DC
 
300 µА
2 mA
 
3 mA
Up to 1 A
1 pc.
potential free, NО or NC
1А/30V DC  0,5А/125V АC
1 pc.
(12-30)V DC
1 А
minus 10ºС plus 55ºС
≤95%
92x50x26 mm
0,062 kg