Công Ty TNHH Kỹ Thuật Thịnh An

Modul điểu khiển, giám sát 10 In / 16 Out

Thiết bị đầu vào/ra FD7203 - 10 đầu vào / 16 đầu ra được thiết kế để sản xuất và gửi tín hiệu điện cho các thiết bị khác nhau (cửa thang máy, quạt, v.v) trong trường hợp xảy ra sự kiện và ghi lại những tác động bên ngoài điển hình cho tình trạng cháy hoặc các sự kiện khác . Nó tương thích với các trung tâm báo cháy địa chỉ IFS7002, bổ sung các khả năng của hệ thống địa chỉ IFS7000.

Giá : Liên Hệ

Thiết bị đầu vào/ra FD7203 - 10 đầu vào / 16 đầu ra được thiết kế để sản xuất và gửi tín hiệu điện cho các thiết bị khác nhau (cửa thang máy, quạt, v.v) trong trường hợp xảy ra sự kiện và ghi lại những tác động bên ngoài điển hình cho tình trạng cháy hoặc các sự kiện khác . Nó tương thích với các trung tâm báo cháy địa chỉ IFS7002, bổ sung các khả năng của hệ thống địa chỉ IFS7000.
 
Technical Data

Address loop:
          - supply voltage
          - current consumption in duty mode
          - current consumption in alarm state
Power loop:
          - supply voltage
          - current consumption in duty mode
          - current consumption in alarm state
Inputs:
   • Electroplated separated programmable
          - activation voltage
   • Monitored inputs programmable
          - maximal resistance of the loop
          - short circuit
          - activated input
          - duty mode
          - interruption
          - end of line element
Outputs:
   • Relay with programmable functions
          - type
          - power supply specifications
   • Monitored with programmable functions
          - type
          - power supply specifications
          - peak activation current
          - end of line element
   • Open collector with programmable functions
          - peak voltage at the output
          - peak activation current
Operational temperature range
Relative humidity resistance (no condensation)
Dimensions
Weight
 
(15÷30)V DC
< 350µA
(3±1)mA
 
(12÷30)V DC
< 35mA
up 1A
10 pcs
8 pcs
(5÷30)V DC
2 pcs
100 Ω
           R input<0,5kΩ
0,6kΩ<R input<1,4kΩ
1,5kΩ<R input<4,8kΩ
4,8kΩ<R input
3,6kΩ
16 pcs
3 pcs
potential free, switching with programmable functions
30V DC/1A; 125VAC/0,5A
2 pcs
Potential
(12÷30)V DC
150 mA
1,0 kΩ
11 pcs
30V DC
35 mA
from minus 5°С to 40°С
≤95%
(313х218х85) mm
1.170 kg