Công Ty TNHH Kỹ Thuật Thịnh An

Modul điểu khiển, giám sát đơn

Thiết bị đầu vào/ra FD7203 được thiết kế để sản xuất và gửi tín hiệu điện cho các thiết bị khác nhau (cửa thang máy, quạt, v.v) trong trường hợp xảy ra sự kiện và ghi lại những tác động bên ngoài điển hình cho tình trạng cháy hoặc các sự kiện khác . Nó tương thích với các trung tâm báo cháy địa chỉ IFS7002, bổ sung các khả năng của hệ thống địa chỉ IFS7000.

Giá : Liên Hệ

Thiết bị đầu vào/ra FD7203 được thiết kế để sản xuất và gửi tín hiệu điện cho các thiết bị khác nhau (cửa thang máy, quạt, v.v) trong trường hợp xảy ra sự kiện và ghi lại những tác động bên ngoài điển hình cho tình trạng cháy hoặc các sự kiện khác . Nó tương thích với các trung tâm báo cháy địa chỉ IFS7002, bổ sung các khả năng của hệ thống địa chỉ IFS7000.

 

Теchnical Data

 
Addressable loop:
   - Supply voltage
   - Current consumption in duty mode
   - Current consumption in alarm state
Input:
   - “Fault condition” - interruption                        
   - “Fault condition” - short circuit                                   
   - “Duty mode” range                                       
   - “Activated input” range                                  
   - “Activated input”-input does not check for short circuit
Output: (depending on the configuration and the power
               supply Relay or Controllable)
   • Relay
      - Type
      - Electrical specifications                             
or
   • Controllable
      - Type
      - Electrical specification       
      - Peak activation current      
Operating temperature range
Relative humidity resistance (no condensation)
Dimensions
Weight
 
(15÷30)V DC
< 350µA
(2±1)mA
1 pc.
           Rline>25kΩ
           Rline≤2,2kΩ
5,7kΩ≤Rline<15kΩ
2,2kΩ<Rline<5,7kΩ
   0kΩ<Rline<5,7kΩ
1 pc.
 
 
potential free, switching functions
30VDC /1A, 125VAC/0,5A
 
 
potential
(12÷30)V DC
1A
from minus 5°С to 40°С
≤ 95%
92x50x26 mm
0.082 kg