Công Ty TNHH Kỹ Thuật Thịnh An

Module Cách Li DC-M9503 UL

Trong hệ thống báo cháy, thường xảy ra tình trạng thiết bị ngắn mạch trên đường loop, làm ảnh hưởng toàn bộ hệ thống.

Module cách li đường loop DC-M9503 UL có thể cách li ngắn mạch từ toàn bộ hệ thống để đảm bảo hoạt động bình thường của các thiết bị khác và giúp xác định vị trí lỗi.

Sau khi lỗi ngắn mạch được xử lý, các thiết bị đó sẽ hoạt động lại bình thường.

Các module cách li này thích hợp để sử dụng trên đường tín hiệu  (SLC) của các hệ thống báo cháy địa chỉ.

Giá : Liên Hệ

Trong hệ thống báo cháy, thường xảy ra tình trạng thiết bị ngắn mạch trên đường loop, làm ảnh hưởng toàn bộ hệ thống.

Module cách li đường loop DC-M9503 UL có thể cách li ngắn mạch từ toàn bộ hệ thống để đảm bảo hoạt động bình thường của các thiết bị khác và giúp xác định vị trí lỗi.

Sau khi lỗi ngắn mạch được xử lý, các thiết bị đó sẽ hoạt động lại bình thường.

Các module cách li này thích hợp để sử dụng trên đường tín hiệu  (SLC) của các hệ thống báo cháy địa chỉ.

Tính năng

- Cách li ngắn mạch, tự động phục hồi khi lỗi ngắn mạch được xử lý hết. 

- Hổ trợ kết nối kiểu lớp A

- Tiêu chuẩn: UL864 NFPA [70, 72]