Công Ty TNHH Kỹ Thuật Thịnh An

Module điều khiển ZAIO-MI

Module điều khiển ZAIO-MI được sử dụng để giám sát cả thiết bị đầu vào và đầu ra khi cần phải được kích hoạt để chuyển đổi thiết bị phụ trợ hoặc tắt trong điều kiện báo động.
Ứng dụng: điều khiển hoạt động thang máy trong quá trình báo động, kích hoạt bơm chữa cháy, dừng quạt thông gió v.v...

Giá : Liên Hệ

Module điều khiển ZAIO-MI được sử dụng để giám sát cả đầu vào và đầu ra khi cần phải được kích hoạt để chuyển đổi thiết bị phụ trợ hoặc tắt trong điều kiện báo động.
Ứng dụng: điều khiển hoạt động thang máy trong quá trình báo động, kích hoạt bơm chữa cháy, dừng quạt thông gió v.v...