Công Ty TNHH Kỹ Thuật Thịnh An

Nút nhấn khẩn

FD7150 Nút nhấn khẩn
Nó được thiết kế để phát tín hiệu khi có cháy tới trung tâm báo cháy IFS7002, được kích hoạt bằng tay bằng cách nhấn vào mặt kính tại nơi có dấu mũi tên. Khi được kích hoạt, nút nhấn khẩn sẽ phát tín hiệu bằng một đèn LED màu đỏ. Có thể reset bằng một khóa đặc biệt.
Nó đáp ứng các yêu cầu nếu Tiêu chuẩn Châu Âu EN54-11 cho một điểm gọi thủ công loại A và EN54-17.

Giá : Liên Hệ

FD7150 Nút nhấn khẩn
Nó được thiết kế để phát tín hiệu khi có cháy tới trung tâm báo cháy IFS7002, được kích hoạt bằng tay bằng cách nhấn vào mặt kính tại nơi có dấu mũi tên. Khi được kích hoạt, nút nhấn khẩn sẽ phát tín hiệu bởi một đèn LED màu đỏ. Có thể reset bằng một khóa đặc biệt.
Nó đáp ứng các yêu cầu nếu Tiêu chuẩn Châu Âu EN54-11 cho một điểm gọi thủ công loại A và EN54-17.