Công Ty TNHH Kỹ Thuật Thịnh An

Nút Nhấn Khẩn Địa Chỉ UL

Kết nối với hệ thống báo cháy GST, nút nhấn khẩn địa chỉ DI-M9204 đạt chuẩn UL phù hợp cho những nơi công cộng. Khi có hỏa hoạn, nhấn kính trên nút nhấn khẩn địa chỉ DI-M9204 này để gửi tín hiệu báo cháy đến trung tâm báo cháy. Sau khi nhận được tín hiệu, trung tâm báo cháy sẽ hiển thị thông tin địa chỉ của nút nhấn khẩn địa chỉ DI-M9204 và kích hoạt âm thanh báo động.

Giá : Liên Hệ

Kết nối với hệ thống báo cháy GST, nút nhấn khẩn địa chỉ DI-M9204 đạt chuẩn UL phù hợp cho những nơi công cộng. Khi có hỏa hoạn, nhấn kính trên nút nhấn khẩn địa chỉ DI-M9204 này để gửi tín hiệu báo cháy đến trung tâm báo cháy. Sau khi nhận được tín hiệu, trung tâm báo cháy sẽ hiển thị thông tin địa chỉ của nút nhấn khẩn địa chỉ DI-M9204 và kích hoạt âm thanh báo động.

 

                                                             Thông Số Kỹ Thuật