Công Ty TNHH Kỹ Thuật Thịnh An

Nút nhấn Khẩn Sangjiang J-SAP-M-960E

- CPU độc lập tích hợp, tốc độ tính toán nhanh chóng và độ ổn định tuyệt vời.

- Nút nhấn khẩn hai dây không phân cực dễ dàng đi dây và tránh đấu dây sai.

- Nhấn nút gạt lên các điểm báo cháy để xác nhận báo cháy, nút nhấn khẩn có thể được thiết lập lại bằng công cụ đặc biệt.

Giá : Liên Hệ

Nút nhấn Khẩn Sangjiang

Product Features:

- CPU độc lập tích hợp, tốc độ tính toán nhanh chóng và độ ổn định tuyệt vời.

- Nút nhấn khẩn hai dây không phân cực dễ dàng đi dây và tránh đấu dây sai.

- Nhấn nút gạt lên các điểm báo cháy để xác nhận báo cháy, nút nhấn khẩn có thể được thiết lập lại bằng công cụ đặc biệt.

Technical Parameters:
Operating Environment Indoors, Temperature -10℃~+50℃,relative humidity≤95%(40℃±2℃ non condensing)
Working voltage Bus, 24V
Operating current Monitoring status:<300uA;Alarm status:<2mA
Operating Indicator Status indicator, blinks in inspection status, and keeps on when alarming;Phone indicator, blinks when connect the telephone jack.
Four-wire system signal wire + phone wire
Mounting Wall-mount 1.3~1.5m from the ground
Coding Addressable
Dimension 90 x 90 x 50mm
Telephone jack Standard Ф6.3 single-track audio connector
Certification CCC (GB 4717-2005 Fire Alarm Control Unit;GB 16806-2006 Automatic Control System for Fire Protection)