Công Ty TNHH Kỹ Thuật Thịnh An

Bình chữa cháy bột tự động PSFE-X

Ứng dụng bảo vệ cho các kho cơ sở, khoang động cơ, xe cộ,...

Có 2 model: tự kích hoạt ở 100°c (PSFE-1) và tự động kích hoạt ở 200°c.

 

Giá : Liên Hệ

Ứng dụng bảo vệ cho các kho cơ sở, khoang động cơ, xe cộ,...

Có 2 model: tự kích hoạt ở 100°c (PSFE-1) và tự động kích hoạt ở 200°c.