Công Ty TNHH Kỹ Thuật Thịnh An

Thiết bị cắt lọc sét 1 pha,PI-k

Thiết bị cắt lọc sét đường nguồn 1 pha cấp III
Điện áp định mức UN: 230 VAC
Dòng điện định mức IN: 8/16/32/50/63/80/150 A
Điện áp bắt đầu tác động UC: 275 VAC
Khả năng chịu được xung sét (8/20) In: 8 kA
Điện áp dư sau khi cắt sét tại In(8/20) Up: 1,5 kV
Thời gian đap ứng: < 25 ns

Giá : Liên Hệ

Thiết bị cắt lọc sét 1 pha,PI-k

Thiết bị cắt lọc sét đường nguồn 1 pha cấp III
Điện áp định mức UN: 230 VAC
Dòng điện định mức IN: 8/16/32/50/63/80/150 A
Điện áp bắt đầu tác động UC: 275 VAC
Khả năng chịu được xung sét (8/20) In: 8 kA
Điện áp dư sau khi cắt sét tại In(8/20) Up: 1,5 kV
Thời gian đap ứng: < 25 ns