Công Ty TNHH Kỹ Thuật Thịnh An

Thiết bị cắt sét 1 pha cấp I+II, SPC12,5/1+1

Thiết bị cắt sét đường nguồn 1 pha cấp I+II
Điện áp bắt đầu tác động UC: 275 VAC
Khả năng chịu được xung sét (10/350) Iimp: 50 kA
Khả năng chịu được xung sét (8/20) Imax: 120 kA
Điện áp dư sau khi cắt sét tại Iimp(10/350) Up: 1,3 kV
Thời gian đap ứng: < 25 ns

Giá : Liên Hệ

Thiết bị cắt sét 1 pha cấp I+II, SPC12,5/1+1

Thiết bị cắt sét đường nguồn 1 pha cấp I+II
Điện áp bắt đầu tác động UC: 275 VAC
Khả năng chịu được xung sét (10/350) Iimp: 50 kA
Khả năng chịu được xung sét (8/20) Imax: 120 kA
Điện áp dư sau khi cắt sét tại Iimp(10/350) Up: 1,3 kV
Thời gian đap ứng: < 25 ns