Công Ty TNHH Kỹ Thuật Thịnh An

Thiết bị cắt sét 3 pha , 50kA, SPU3-275

 Thiết bị cắt sét đường nguồn cấp II

Điện áp bắt đầu tác động Uc: 275 VAC
Khả năng chịu được xung sét (8/20) In: 20 kA
Khả năng chịu được xung sét (8/20) Imax: 50 kA
Điện áp dư sau khi cắt sét tại In(8/20) Up: 1,3 kV
Thời gian đap ứng: < 25 ns

Giá : Liên Hệ

Thiết bị cắt sét 3 pha , 50kA, SPU3-275

Thiết bị cắt sét đường nguồn cấp II
Điện áp bắt đầu tác động Uc: 275 VAC
Khả năng chịu được xung sét (8/20) In: 20 kA
Khả năng chịu được xung sét (8/20) Imax: 50 kA
Điện áp dư sau khi cắt sét tại In(8/20) Up: 1,3 kV
Thời gian đap ứng: < 25 ns