Công Ty TNHH Kỹ Thuật Thịnh An

Thiết bị chống sét đường truyền dữ liệu

Thiết bị chống sét lan truyền cho đường truyền dữ liệu: máy vi tính, hub,...
Kết nối ngõ vào/ra: RJ45/RJ45
Ngỏ vào/ra: 8 cổng
Điện áp định mức UN: 6V
Dòng điện định mức IN: 300mA
Điện áp bắt đầu tác động UC: 7,2 V
Khả năng chịu được xung sét (8/20) In:  20 A
Điện áp dư sau khi cắt sét tại In(8/20) Up: 25  V

Giá : Liên Hệ

Thiết bị chống sét đường truyền dữ liệu

Thiết bị chống sét lan truyền cho đường truyền dữ liệu: máy vi tính, hub,...
Kết nối ngõ vào/ra: RJ45/RJ45
Ngỏ vào/ra: 8 cổng
Điện áp định mức UN: 6V
Dòng điện định mức IN: 300mA
Điện áp bắt đầu tác động UC: 7,2 V
Khả năng chịu được xung sét (8/20) In:  20 A
Điện áp dư sau khi cắt sét tại In(8/20) Up: 25  V