Công Ty TNHH Kỹ Thuật Thịnh An

Thiết bị chống sét line điện thoại

Thiết bị chống sét lan truyền cho line điện thoại
Ngỏ vào/ra: 8 cổng
Điện áp định mức UN: 170V
Dòng điện định mức IN: 150mA
Điện áp bắt đầu tác động UC: 204 V
Khả năng chịu được xung sét (8/20) In:  2,5 kA
Điện áp dư sau khi cắt sét tại In(8/20) Up: < 250  

Giá : Liên Hệ

Thiết bị chống sét line điện thoại

Thiết bị chống sét lan truyền cho line điện thoại
Ngỏ vào/ra: 8 cổng
Điện áp định mức UN: 170V
Dòng điện định mức IN: 150mA
Điện áp bắt đầu tác động UC: 204 V
Khả năng chịu được xung sét (8/20) In:  2,5 kA
Điện áp dư sau khi cắt sét tại In(8/20) Up: < 250  V