Công Ty TNHH Kỹ Thuật Thịnh An

Thiết bị chống sét line điện thoại, may tính

Thiết bị chống sét lan truyền cho line điện thoại, máy tính,...
Ngỏ vào/ra: 1 cổng
Điện áp định mức UN: 6V
Dòng điện định mức IN: 100mA
Điện áp bắt đầu tác động UC: 7,2 V
Khả năng chịu được xung sét (8/20) In:  1 kA
Khả năng chịu được xung sét (8/20) Imax:  10 kA
Điện áp dư sau khi cắt sét tại In(8/20) Up: 15 V

Giá : Liên Hệ

Thiết bị chống sét line điện thoại, may tính

Thiết bị chống sét lan truyền cho line điện thoại, máy tính,...
Ngỏ vào/ra: 1 cổng
Điện áp định mức UN: 6V
Dòng điện định mức IN: 100mA
Điện áp bắt đầu tác động UC: 7,2 V
Khả năng chịu được xung sét (8/20) In:  1 kA
Khả năng chịu được xung sét (8/20) Imax:  10 kA
Điện áp dư sau khi cắt sét tại In(8/20) Up: 15 V