Công Ty TNHH Kỹ Thuật Thịnh An

Thiết bị chống sét tín hiệu Video

Thiết bị chống sét lan truyền cho đường tín hiệu Video, camera,...
Ngỏ vào/ra: 1 cổng
Điện áp định mức UN: 6V
Dòng điện định mức I: 300mA
Điện áp bắt đầu tác động UC: 7,2 V
Khả năng chịu được xung sét (8/20) In : 1 kA
Khả năng chịu được xung sét (8/20) Imax :  5 kA
Điện áp dư sau khi cắt sét tại In(8/20) U: 22  V

Giá : Liên Hệ

Thiết bị chống sét tín hiệu Video

Thiết bị chống sét lan truyền cho đường tín hiệu Video, camera,...
Ngỏ vào/ra: 1 cổng
Điện áp định mức UN: 6V
Dòng điện định mức IN : 300mA
Điện áp bắt đầu tác động UC: 7,2 V
Khả năng chịu được xung sét (8/20) In : 1 kA
Khả năng chịu được xung sét (8/20) Imax :  5 kA
Điện áp dư sau khi cắt sét tại In(8/20) Up : 22  V