Công Ty TNHH Kỹ Thuật Thịnh An

Thiết bị lọc sét 3 pha cấp III

Thiết bị lọc sét đường nguồn cấp III
Điện áp định mức UN: 230 VAC
Dòng điện định mức IN: 16/25/32/50/63/80/120 A
Điện áp bắt đầu tác động UC: 275 VAC
Khả năng chịu được xung sét (8/20) In: 8 kA
Điện áp dư sau khi cắt sét tại In(8/20) Up: 1,5 kV
Thời gian đap ứng: < 25 ns

Giá : Liên Hệ

Thiết bị lọc sét 3 pha cấp III

Thiết bị lọc sét đường nguồn cấp III
Điện áp định mức UN: 230 VAC
Dòng điện định mức IN: 16/25/32/50/63/80/120 A
Điện áp bắt đầu tác động UC: 275 VAC
Khả năng chịu được xung sét (8/20) In: 8 kA
Điện áp dư sau khi cắt sét tại In(8/20) Up: 1,5 kV
Thời gian đap ứng: < 25 ns