Công Ty TNHH Kỹ Thuật Thịnh An

Tổ hợp chuông đèn nút nhấn CM-PBL

Model No. CM-PBL1 CM-PBL2
Type Surface mounting type Recess mounting type
Dimensions Surface  H 408 × W 207 (mm) 
Base  H 402 × W 201 × D 75 (mm)
Surface  H 430 × W 230 (mm)
Base  H 402 × W 202 × D 77 (mm)
Weight 2.5Kg
Material 1.2mm Powder coating iron plate
Lock  Mode Screw
Color Ivory White

Giá : Liên Hệ

Tổ hợp chuông đèn nút nhấn CM-PBL

Model No. CM-PBL1 CM-PBL2
Type Surface mounting type Recess mounting type
Dimensions Surface  H 408 × W 207 (mm) 
Base  H 402 × W 201 × D 75 (mm)
Surface  H 430 × W 230 (mm)
Base  H 402 × W 202 × D 77 (mm)
Weight 2.5Kg
Material 1.2mm Powder coating iron plate
Lock  Mode Screw
Color Ivory White