Công Ty TNHH Kỹ Thuật Thịnh An

Trung tâm báo cháy GST 100

  • Model: GST100
  • Đặc tính: Trung tâm báo cháy địa chỉ, 1 loop, 8 zone hiển thị, 128 địa chỉ
  • Kích thước:210x300x91mm

Giá : Liên Hệ

Main Input Voltage: 220 ± 10% VAC 50/60 Hz
 Power Consumption: 15 Watts
 System Operating Voltage: 24 VDC Nominal (17-29 VDC)
 Battery: 2.3AH/24VDC
 Loop Capacity: Maximum 120 devices and 8 Sounders
 Sounder Output: Output voltage 24 VDC
Output current: 400MA
EOL 4.7KΩ to 10 KΩ resistors
 Fuses: Mains 2A (20mm A/S ceramic)
 Sounder: 1A (20mm A/S)
 Battery: 2A (20mm A/S HRC ceramic)
 Auxiliary Output: 24Vdc/500mA maximum
 Relay Output (Fire/fault): Volt-free NO/NC
 Battery Charging Current Limit: 600mA
 Dimension: 210 x 297 x 90 mm