Công Ty TNHH Kỹ Thuật Thịnh An

Trung tâm báo cháy Zeta 8-24 Zone

Trung tâm báo cháy Premier M Plus được thiết kế để đáp ứng các yêu cầu của EN54 part 2 & 4 cũng như việc lắp đặt, vận hành và bảo trì dễ dàng.
Được thiết kế theo cấu trúc mô đun, trung tâm cơ bản M Plus có 8 zone, có thể mở rộng đến 16, 20 và 24 zone. Premier M Plus thích hợp cho việc lắp ráp trên bề mặt hoặc âm tường.

Giá : Liên Hệ

Trung tâm báo cháy Premier M Plus được thiết kế để đáp ứng các yêu cầu của EN54 part 2 & 4 cũng như việc lắp đặt, vận hành và bảo trì dễ dàng.
Được thiết kế theo cấu trúc mô đun, trung tâm cơ bản M Plus có 8 zone, có thể mở rộng đến 16, 20 và 24 zone. Premier M Plus thích hợp cho việc lắp ráp trên bề mặt hoặc âm tường.