Công Ty TNHH Kỹ Thuật Thịnh An

Thiết bị lọc sét đường nguồn

Thiết bị lọc sét đường nguồn cấp III
Điện áp định mức UN: 500 VAC
Dòng điện định mức IN: 16/32/63/80/120 A
Độ tự cảm: 6 μH

Giá : Liên Hệ

Thiết bị lọc sét đường nguồn

Thiết bị lọc sét đường nguồn cấp III
Điện áp định mức UN: 500 VAC
Dòng điện định mức IN: 16/32/63/80/120 A
Độ tự cảm: 6 μH